O nás

Bezpečnostní školení a výcvik jsou jedním z důležitých prvků zajištění komplexního povědomí osob působících v letectví z oblastí ochrany před protiprávními činy a provozní bezpečnosti. Letiště Praha, a. s. provozuje tento webový rezervační portál za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných osobám pracujících na letištích, v leteckých společnostech a ostatních subjektech v letectví. Cílem webového rezervačního portálu je přinést klientům informace o:

 • náplních, délce a cenách školení a výcviků,

 • platnostech a legislativních požadavcích na školení a výcvik,

 • absolvovaných školeních a výcviku včetně kopií získaných certifikátů,

 • blížících se expiracích školení a výcviku.

Provozovatel portálu: Letiště Praha, a. s. (OJ SSB)
K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6, IČ: 28244532, DIČ: CZ699003361
bezpecnostni.skoleni@prg.aero

Jak se k nám dostanete?
ADRESA: Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
MAPA: https://bit.ly/2yhHtY3
GPS: N 50°06.37505', E 014°16.39638'
U budovy APC není zajištěno parkování pro účastníky školení!

Pravidla používání tohoto portálu jsou k dispozici v zápatí této stránky pod odkazem Nápověda
Informace o zpracování osobních údajů:
https://1url.cz/RzmBr

Vybraná školení

Aktuální seznam a ceník vybraných služeb. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, ale o pouhou výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy s výhradou, že poskytovatel není povinen nabídku akceptovat.

UPOZORNĚNÍ

 • Poplatek za nepřítomnost na objednaném termínu (storno) je 100 % ceny školení bez DPH. Proto dbejte na řádné bezplatné odhlášení do 2 dnů před termínem školení.

 • Podmínkou pro účast na jakémkoliv kurzu z oblasti Aviation Security je vlastnictví a předložení dokladu o spolehlivosti před začátkem školení. Tato podmínka neplatí v případě, jde-li o osobu, která vykonává službu u bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměrů, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.

 • V případě požadavku na školení mimo běžnou pracovní dobu, mimo prostory LKPR, nebo menšího počtu než 6 osob najednou, může být cena navýšena na 300% ceny běžné, toto bude upřesněno na základě žádosti o individuální termín prostřednictvím tohoto portálu.

Školení za účelem vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)
 • A1 pro modrou/modro-bílou IDC

 • A2 pro IDC umožňující vstup do Vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA)

 • A3(A1) nebo A3 pro prodloužení platnosti stávajících školení.

 • Platnost IDC může být svázána i se školeními Bxx a Cxx.

Platbu za školení je možné provést všemi běžnými platebními kartami.

Kód školení Název Cena bez DPH Cena s DPH Délka trvání Platnost  
A1 ENG A1 - General security awareness (EU 11.2.7) ENG 1 322,31 1 600,00 2 hodiny 24 měsíce
A1 A1 - Obecné bezpečnostní povědomí (EU 11.2.7) 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíce
A2 A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) 495,87 600,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 VIP A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 1 983,47 2 400,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 ENG A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 1 983,47 2 400,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 - TestX A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 495,87 600,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 Spotter A2 - Spotter - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 909,09 1 100,00 4 hodiny 24 měsíce
A3-TestX A3 - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 ENG A3 - Aviation security awareness - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 VIP A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace - individuální termín 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 Spotter A3 - Spotter Aktualizace - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 619,83 750,00 3 hodiny 24 měsíce
A3(A1) A3(A1) - Bezpečnostní povědomí - aktualizace školení A1 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘ - S1 A Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 1 (školení + test) 661,16 800,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘ - S2 A Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 2 (školení + test) 661,16 800,00 2 hodiny 24 měsíce
B11 B11 - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 7 173,55 8 680,00 16 hodiny 24 měsíce
Searcher B11B15 - Searcher (EU 11.2.3.1, EU 11.2.3.5) 10 000,00 12 100,00 20 hodiny 24 měsíce
B15 B15 - Kontroly vstupu, dozor a hlídky (EU 11.2.3.5) 4 545,45 5 500,00 10 hodiny 24 měsíce
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 2 892,56 3 500,00 8 hodiny 24 měsíce
B17 ENG B17 - Security management (11.2.5) ENG 8 595,04 10 400,00 8 hodiny 24 měsíce
D2D3 ENG Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) ENG 6 611,57 8 000,00 6 hodiny 24 měsíce
C11 C11 – Detekční kontrola nákladu a pošty 3 966,94 4 800,00 8 hodiny 24 měsíce
C12 C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 11 983,47 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 3 966,94 4 800,00 8 hodiny 24 měsíce
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 11 983,47 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty 1 500,00 1 815,00 4 hodiny 24 měsíce
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 500,00 1 815,00 5 hodiny 24 měsíce
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 743,80 900,00 3 hodiny 24 měsíce
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 500,00 1 815,00 4 hodiny 24 měsíce
D2D3 D2+D3 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 1 652,89 2 000,00 6 hodiny 24 měsíce
D2D3C5 D2+D3+C5 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadel s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 1 983,47 2 400,00 9 hodiny 24 měsíce
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 826,45 1 000,00 2 hodiny 24 měsíce
DEK Detekční kontroly s využitím RTG, detektorů kovů a ručních prohlídek na stanovišti 3 000,00 3 630,00 8 hodiny neomezeně
DŘS1-VIP Dopravní řád - S1 - individuální termín 1 983,47 2 400,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘS1T Dopravní řád - S1 (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS2T Dopravní řád - S2 (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS3T Dopravní řád - S3 (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS3 Dopravní řád - S3 (školení + test) 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
DŘS1 - TestX Dopravní řád LKPR - S1 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 11 983,47 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
F1-E3 F1 - Aktualizace odborné přípravy (E3) 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C11 F1- Aktualizace odborné přípravy (C11) 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-B11 F1-B11 - Aktualizace - NRTG 1 500,00 1 815,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B12 F1-B12 - Aktualizace - RTG 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B15 F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 1 500,00 1 815,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B17 ENG F1-B17 - Security management (11.2.5) ENG recurrent 4 013,22 4 856,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C12 F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C21 F1-C21 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C22 F1-C22 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C3 F1-C3 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C4 F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C4(LKPR) F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola vnášených objemných nebo zakázaných předmětů určených k vlastní pracovní činnosti (pro osoby působící na letišti Praha/Ruzyně) 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C5 F1-C5 - Aktualizace - Spojení zavazadla s cestujícícm 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2 F1-D2 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky letadel 785,12 950,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2D3 F1-D2D3 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2D3C5 F1-D2D3C5 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadla s cestujícím 1 983,47 2 400,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-D3 F1-D3 - Aktualizace - Ochrana letadel 785,12 950,00 2 hodiny 24 měsíce
F2(XRT+SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 3 471,07 4 200,00 9 hodiny 6 měsíce
F2(SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (pouze Standardizovaná zkouška) 1 157,02 1 400,00 1 hodina 6 měsíce
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 2 479,34 3 000,00 6 hodiny 24 měsíce
MD-LKPR-ENG Localizing AVSEC training - LKPR 1 322,31 1 600,00 2 hodiny 24 měsíce
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013F/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně
MŠ-MMP Mimořádné školení MMP (nápravné opatření přestupku kategorie B dle LP-SM-013F/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně
MŠ-SAF Mimořádné školení SAFETY (nápravné opatření přestupku kategorie C dle LP-SM-013F/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně
MŠ-Sec Mimořádné školení Security 500,00 605,00 1 hodina neomezeně
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíce
MD-test Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíce
1. Pruh První jízdní pruh 537,19 650,00 1 hodina 24 měsíce
DG12 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 12 1 983,47 2 400,00 6 hodiny 24 měsíce
DG12 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 12 - aktualizace 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
DG8 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 8 1 983,47 2 400,00 6 hodiny 24 měsíce
DG8 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 8 - aktualizace 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
DG9 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 9 1 983,47 2 400,00 5 hodiny 24 měsíce
DG9 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 9 - aktualizace 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 1 983,47 2 400,00 3 hodiny 12 měsíce
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 3 966,94 4 800,00 3 hodiny 12 měsíce
TRAFFIC RULES Traffic Rules ENG 2 975,21 3 600,00 2 hodiny 24 měsíce
DR ENG TEST Traffic rules ENG (Test only) 595,04 720,00 1 hodina 24 měsíce
XRT Trénink interpretace snímků z RTG na počítačové aplikaci 330,58 400,00 1 hodina neomezeně
RTG Trénink obsluhy konvenčních RTG 2 479,34 3 000,00 8 hodiny neomezeně
MDE Trénink obsluhy průchozích a ručních detektorů kovů 1 652,89 2 000,00 4 hodiny neomezeně
DŘ - S1 N Vstupní školení Dopravního řádu LKPR - S1 (školení + test + praktická zkouška) 1 074,38 1 300,00 6 hodiny 24 měsíce
DŘ - S2 N Vstupní školení Dopravního řádu LKPR - S2 (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hodiny 24 měsíce