O nás

Bezpečnostní školení a výcvik jsou jedním z důležitých prvků zajištění komplexního povědomí osob působících v letectví z oblastí ochrany před protiprávními činy a provozní bezpečnosti. Letiště Praha, a. s. provozuje tento webový rezervační portál za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných osobám pracujících na letištích, v leteckých společnostech a ostatních subjektech v letectví.

Provozovatel portálu: Letiště Praha, a. s. (OJ SSB)
K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6, IČ: 28244532, DIČ: CZ699003361
bezpecnostni.skoleni@prg.aero

Jak se k nám dostanete?

U budovy APC není zajištěno parkování pro účastníky školení!

Pravidla používání tohoto portálu jsou k dispozici v zápatí této stránky pod odkazem FAQ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o cookies

Na těchto internetových stránkách používáme cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá). Více informací o cookies naleznete na: www.prg.aero/informace-o-cookies

Používané typy cookies

Doména Název Doba platnosti Účel
skoleni-lp.cz PHPSESSID 1 rok Základní technická cookies pro provoz a funkce webu
Informace o zpracování osobních údajů cookies

Aktuality

Upozornění ÚCL - Platnost Ověření spolehlivosti

Upozorňujeme držitele dokladů o spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, že dne 30. 6. 2024 uplyne přechodná doba, během které platí starší doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021. Držitelé těchto dokladů o spolehlivosti tak pro zachování spolehlivosti musí požádat o nové ověření spolehlivosti.

Na základě ustanovení 11.1.12 přílohy čtvrté prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění, ve spojení s § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, platí doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021 pouze po dobu platnosti stanovené na těchto dokladech, anebo 30. 6. 2024, podle toho, co nastane dříve. Řada současných dokladů o spolehlivosti s platností 3 či 5 let, vydaných před výše uvedeným datem, má datum skončení platnosti uvedeno pozdější.

Pokud jste tedy držiteli dokladu o spolehlivosti vydaného 31. 12. 2021 nebo dříve a platnost je na Vašem dokladu delší než do 30. 6. 2024, tento doklad pozbyde po tomto datu platnosti. Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že ověření spolehlivosti nadále vyžadujete, v dostatečném předstihu již nyní požádali o nové ověření spolehlivosti, přičemž nový doklad o spolehlivosti bude vydán již na novou standardní dobu 1 roku od konce platnosti dokladu původního.

Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému počtu držitelů dokladů o spolehlivosti, kterým výše uvedeným způsobem ze zákona doklad o spolehlivosti skončí dříve, může ověření spolehlivosti trvat déle než obvykle. Vyřízení žádosti s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu může trvat až 30, ve složitějších případech až 60 dnů od podání žádosti. Proto doporučujeme v případě, že se Vás výše uvedená situace týká, žádost podat nejpozději do 30. 5. 2024, lépe však do 30. 4. 2024. Dřívějším podáním žádosti Vaše ověření spolehlivosti nebude zkráceno, protože platnost nového dokladu o spolehlivosti začne běžet teprve po skončení platnosti dokladu původního.

Výše uvedená situace platí i pro duplikáty dokladů o spolehlivosti původně vydaných 31. 12. 2021 a dříve. Pokud Vám tedy byl doklad vystaven v té době a od té doby Vám byl z jakéhokoliv důvodu vydán duplikát dokladu, rovněž platí, že platnost tohoto dokladu skončí nejpozději 30. 6. 2024.

Konec platnosti dokladů o spolehlivosti vydaných do 31. 12. 2021 k 30. 6. 2024 - Úřad pro civilní letectví (caa.cz)

Zveřejněno: 11/03/2024

Parkování před budovou školícího centra

Upozorňujeme, že před budovou školícího a výcvikového centra již není možné parkovat.

Parkovat je nyní možné pouze v parkovacích domech.

Opatření je přijato v souvislosti s provozním opatřením.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 26/06/2023

Vybraná školení

Aktuální seznam a ceník vybraných služeb. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, ale o pouhou výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy s výhradou, že poskytovatel není povinen nabídku akceptovat.

UPOZORNĚNÍ

  • Poplatek za nepřítomnost na objednaném termínu (storno) je 100 % ceny školení bez DPH. Proto dbejte na řádné bezplatné odhlášení do 2 dnů před termínem školení.
  • Podmínkou pro účast na jakémkoliv kurzu z oblasti Aviation Security je vlastnictví a předložení dokladu o spolehlivosti před začátkem školení. Tato podmínka neplatí v případě, jde-li o osobu, která vykonává službu u bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměrů, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
  • V případě požadavku na školení mimo běžnou pracovní dobu, mimo prostory LKPR, nebo menšího počtu než 6 osob najednou, může být cena navýšena na 300% ceny běžné, toto bude upřesněno na základě žádosti o individuální termín prostřednictvím tohoto portálu.

Školení za účelem vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)

  • A1 pro modrou/modro-bílou IDC
  • A2 pro IDC umožňující vstup do Vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA)
  • A3(A1) nebo A3 pro prodloužení platnosti stávajících školení
  • Platnost IDC může být svázána i se školeními Bxx a Cxx

Platbu za školení je možné provést všemi běžnými platebními kartami.

Ceník

Kód školení
Název Cena bez DPH Cena s DPH Délka trvání Platnost
1. Pruh První jízdní pruh 537,19 650,00 1 hodina 24 měsíců Rychlý náhled
A1 A1 - Obecné bezpečnostní povědomí (EU 11.2.7) 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A1 ENG A1 - General security awareness (EU 11.2.7) ENG 1 322,31 1 600,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A2 A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) 495,87 600,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A2 ENG A2 - Security Awareness - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 1 983,47 2 400,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A2 Spotter A2 - Spotter - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 909,09 1 100,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A2 VIP A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 1 983,47 2 400,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3 ENG A3 - Aviation security awareness recurrent - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3 Spotter A3 - Spotter Aktualizace - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 619,83 750,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3 VIP A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) - individuální termín 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3(A1) A3(A1) - Bezpečnostní povědomí aktualizace školení A1 (EU 11.2.7) 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
A3(eL) A3 - eLearning - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
B11 B11 - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 7 173,55 8 680,00 16 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
B15 B15 - Kontroly vstupu, dozor a hlídky (EU 11.2.3.5) 4 545,45 5 500,00 10 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 2 892,56 3 500,00 8 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
B17 ENG B17 - Security management (11.2.5) ENG 8 595,04 10 400,00 8 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C11 C11 – Detekční kontrola nákladu a pošty bez RTG (EU 11.2.3.2) 3 966,94 4 800,00 8 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C12 C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 11 983,47 14 500,00 24 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 3 966,94 4 800,00 8 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 11 983,47 14 500,00 24 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 1 500,00 1 815,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 500,00 1 815,00 5 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 1 198,35 1 450,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
D1 D1 - Odborná příprava posádek letadel (EU 11.2.3.11) 1 500,00 1 815,00 7 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 500,00 1 815,00 4 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
D2D3 D2+D3 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 1 652,89 2 000,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
D2D3 ENG D2+D3 ENG - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 6 611,57 8 000,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
D2D3C5 D2+D3+C5 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadel s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 1 983,47 2 400,00 9 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 826,45 1 000,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DEK Detekční kontroly s využitím RTG, detektorů kovů a ručních prohlídek na stanovišti 3 000,00 3 630,00 8 hodin neomezeně Rychlý náhled
DGR-LPLNA Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby odpovědné za plánování nakládky letadla (dle H.6.6) 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DGR-LPLNV Vstupní školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby odpovědné za plánování nakládky letadla (dle H.6.6) 1 983,47 2 400,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DGR-RAMPA Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem (dle H.6.4) 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DGR-RAMPV Vstupní školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem (dle H.6.4) 1 983,47 2 400,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DGR-SCGOA Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby zodpovědné za bezpečnostní kontroly (dle H.6.10) 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DGR-SCGOV Vstupní školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby zodpovědné za bezpečnostní kontroly (dle H.6.10) 1 983,47 2 400,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 1 983,47 2 400,00 3 hodiny 12 měsíců Rychlý náhled
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 3 966,94 4 800,00 3 hodiny 12 měsíců Rychlý náhled
DR ENG TEST Traffic rules ENG (Test only) 595,04 720,00 1 hodina 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S1 A Dopravní řád LKPR - S1 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S1 N Dopravní řád LKPR - S1 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 074,38 1 300,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S1 T Dopravní řád LKPR - S1 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S2 A Dopravní řád LKPR - S2 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S2 N Dopravní řád LKPR - S2 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S2 T Dopravní řád LKPR - S2 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S3 A Dopravní řád LKPR - S3 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S3 N Dopravní řád LKPR - S3 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
DŘ S3 T Dopravní řád LKPR - S3 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hodina 24 měsíců Rychlý náhled
DŘS1-VIP Dopravní řád LKPR - S1 - Individuální termín 1 983,47 2 400,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 11 983,47 14 500,00 24 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
F1-B11 F1-B11 - Aktualizace - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 1 500,00 1 815,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-B15 F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 1 500,00 1 815,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-B17 ENG F1-B17 - Security management (11.2.5) ENG recurrent 4 013,22 4 856,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C11 F1-C11 Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty bez RTG (EU 11.2.3.2) 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C12 F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C21 F1-C21 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C22 F1-C22 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 1 487,60 1 800,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C3 F1-C3 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 991,74 1 200,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C4 F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-C5 F1-C5 - Aktualizace - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 991,74 1 200,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-D2 F1-D2 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 785,12 950,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-D2D3 F1-D2D3 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-D2D3C5 F1-D2D3C5 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 1 983,47 2 400,00 3 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-D3 F1-D3 - Aktualizace - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 785,12 950,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F1-E3 F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 1 487,60 1 800,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
F2(SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (pouze Standardizovaná zkouška) 1 157,02 1 400,00 1 hodina 6 měsíců Rychlý náhled
F2(XRT+SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 3 471,07 4 200,00 9 hodin 6 měsíců Rychlý náhled
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 2 479,34 3 000,00 6 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
MD-LKPR-ENG Localizing AVSEC training - LKPR 1 322,31 1 600,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
MD-test Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 330,58 400,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
MDE Trénink obsluhy průchozích a ručních detektorů kovů 1 652,89 2 000,00 4 hodiny neomezeně Rychlý náhled
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně Rychlý náhled
MŠ-MMP Mimořádné školení MMP (nápravné opatření přestupku kategorie B dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně Rychlý náhled
MŠ-SAF Mimořádné školení SAFETY (nápravné opatření přestupku kategorie C dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hodiny neomezeně Rychlý náhled
RTG Trénink obsluhy konvenčních RTG 2 479,34 3 000,00 8 hodin neomezeně Rychlý náhled
Searcher B11B15 - Searcher (EU 11.2.3.1, EU 11.2.3.5) 10 000,00 12 100,00 20 hodin 24 měsíců Rychlý náhled
TRAFFIC RULES Traffic Rules ENG 2 975,21 3 600,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
X0 X0 - Servisní zóna 165,29 200,00 2 hodiny 24 měsíců Rychlý náhled
XRT Trénink interpretace snímků z RTG na počítačové aplikaci 330,58 400,00 1 hodina neomezeně Rychlý náhled