Katalog školení

Aviation Security
Dangerous Goods
Dopravní řád
Obsluha zařízení
Ostatní
Přezkoušení po on-line školení
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
A1 ENG A1 - General security awareness (EU 11.2.7) ENG 1 600,00 2 hodiny 24 měsíce
A1 A1 - Obecné bezpečnostní povědomí (EU 11.2.7) 400,00 2 hodiny 24 měsíce
A2 A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) 600,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 2 400,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 ENG A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 2 400,00 4 hodiny 24 měsíce
A2 Spotter A2 - Spotter - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 1 100,00 4 hodiny 24 měsíce
A3 ENG A3 - Aviation security awareness - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace - individuální termín 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 300,00 2 hodiny 24 měsíce
A3 Spotter A3 - Spotter Aktualizace - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 750,00 3 hodiny 24 měsíce
A3(A1) A3(A1) - Bezpečnostní povědomí - aktualizace školení A1 300,00 2 hodiny 24 měsíce
B11 B11 - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 8 680,00 16 hodiny 24 měsíce
B11B15 B11B15 - Searcher (EU 11.2.3.1, EU 11.2.3.5) 12 100,00 20 hodiny 24 měsíce
B15 B15 - Kontroly vstupu, dozor a hlídky (EU 11.2.3.5) 5 500,00 10 hodiny 24 měsíce
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 3 500,00 8 hodiny 24 měsíce
B17 ENG B17 - Security management (11.2.5) ENG 10 400,00 8 hodiny 24 měsíce
D2D3 Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) ENG 8 000,00 6 hodiny 24 měsíce
C11 C11 – Detekční kontrola nákladu a pošty 4 800,00 8 hodiny 24 měsíce
C12 C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 4 800,00 8 hodiny 24 měsíce
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty 1 815,00 4 hodiny 24 měsíce
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 815,00 5 hodiny 24 měsíce
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 900,00 3 hodiny 24 měsíce
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 815,00 4 hodiny 24 měsíce
D2D3 D2+D3 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 2 000,00 6 hodiny 24 měsíce
D2D3C5 D2+D3+C5 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadel s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 2 400,00 9 hodiny 24 měsíce
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 1 000,00 2 hodiny 24 měsíce
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 14 500,00 24 hodiny 24 měsíce
F1-E3 F1 - Aktualizace odborné přípravy (E3) 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C11 F1- Aktualizace odborné přípravy (C11) 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-B11 F1-B11 - Aktualizace - NRTG 1 815,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B11B15 F1-B11,B15 - Aktualizace Searcher 3 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B12 F1-B12 - Aktualizace - RTG 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B15 F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 1 815,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-B17 ENG F1-B17 - Security management (11.2.5) ENG recurrent 4 856,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C12 F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C21 F1-C21 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C22 F1-C22 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG 1 800,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C3 F1-C3 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C4 F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-C4 F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola vnášených objemných nebo zakázaných předmětů určených k vlastní pracovní činnosti (pro osoby působící na letišti Praha/Ruzyně) 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-C5 F1-C5 - Aktualizace - Spojení zavazadla s cestujícícm 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2 F1-D2 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky letadel 950,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2D3 F1-D2D3 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel 1 800,00 2 hodiny 24 měsíce
F1-D2D3C5 F1-D2D3C5 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadla s cestujícím 2 400,00 3 hodiny 24 měsíce
F1-D3 F1-D3 - Aktualizace - Ochrana letadel 950,00 2 hodiny 24 měsíce
F2 F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 4 200,00 9 hodiny 6 měsíce
F2 F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (pouze Standardizovaná zkouška) 1 400,00 1 hodina 6 měsíce
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 3 000,00 6 hodiny 24 měsíce
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
DG12 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 12 2 400,00 6 hodiny 24 měsíce
DG12 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 12 - aktualizace 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
DG8 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 8 2 400,00 6 hodiny 24 měsíce
DG8 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 8 - aktualizace 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
DG9 Přeprava nebezpečného zboží kategorie 9 2 400,00 5 hodiny 24 měsíce
DG9 AŠ Přeprava nebezpečného zboží kategorie 9 - aktualizace 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
DŘS1 Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 1 (školení + test) 800,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘS2 Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 2 (školení + test) 800,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘS1 Dopravní řád - S1 - individuální termín 2 400,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘS1 Dopravní řád - S1 (pouze test) 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS2 Dopravní řád - S2 (pouze test) 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS3 Dopravní řád - S3 (pouze test) 240,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS3 Dopravní řád - S3 (školení + test) 1 200,00 3 hodiny 24 měsíce
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 2 400,00 3 hodiny 12 měsíce
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 4 800,00 3 hodiny 12 měsíce
DŘS1 Traffic Rules ENG 3 600,00 2 hodiny 24 měsíce
DŘS1 Traffic rules ENG (Test only) 720,00 1 hodina 24 měsíce
DŘS1 Vstupní školení Dopravního řádu LKPR - S1 (školení + test + praktická zkouška) 1 300,00 6 hodiny 24 měsíce
DŘS2 Vstupní školení Dopravního řádu LKPR - S2 (školení + test + praktická zkouška) 1 500,00 6 hodiny 24 měsíce
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
DEK Detekční kontroly s využitím RTG, detektorů kovů a ručních prohlídek na stanovišti 3 630,00 8 hodiny neomezeně
XRT Trénink interpretace snímků z RTG na počítačové aplikaci 400,00 1 hodina neomezeně
RTG Trénink obsluhy konvenčních RTG 3 000,00 8 hodiny neomezeně
MDE Trénink obsluhy průchozích a ručních detektorů kovů 2 000,00 4 hodiny neomezeně
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
SVK ENG Additional training AVSEC 484,00 1 hodina neomezeně
SVK Doplňujúce školenie BOCL 242,00 1 hodina neomezeně
MD-LKPR Localizing AVSEC training - LKPR 1 600,00 2 hodiny 24 měsíce
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013F/2010) 1 500,00 2 hodiny neomezeně
MŠ-MMP Mimořádné školení MMP (nápravné opatření přestupku kategorie B dle LP-SM-013F/2010) 1 500,00 2 hodiny neomezeně
MŠ-SAF Mimořádné školení SAFETY (nápravné opatření přestupku kategorie C dle LP-SM-013F/2010) 1 500,00 2 hodiny neomezeně
Mimořádné školení Security 605,00 1 hodina neomezeně
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 400,00 2 hodiny 24 měsíce
MD-LKPR Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 400,00 2 hodiny 24 měsíce
1. Pruh První jízdní pruh 650,00 1 hodina 24 měsíce
Typ školení Název školení Cena školení vč. DPH Délka trvání školení Platnost  
TEST-ONL-A2 A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 600,00 4 hodiny 24 měsíce
TEST-ONL-A3 A3 - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti 300,00 2 hodiny 24 měsíce
TEST-ONL-DŘS1 Dopravní řád LKPR - S1 1 200,00 2 hodiny 24 měsíce