Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 4 hodiny 24 měsíce

Typ školení

Přezkoušení po online školení - A2

Popis

A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Forma

Teorie formou on-line multimediální prezentace vedené školitelem.

Dostupné termíny a možnost přihlášení na on-line výuku najdete na adrese http://www.prg.aero/bezpecnostni-skoleni

Průběh školení

Podmínkou pro účast na přezkoušení je účast na on-line výuce.

Zakončení školení

Závěrečný test je složen pod dohledem školitele v prostorách Školicího a výcvikového centra LP a skládá se ze 30 otázek.

Termíny