Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád - S2 (pouze test) 1 hodina 24 měsíce

Typ školení

Školení Dopravního řádu LKPR - S2

Popis

Předpokladem je potvrzení o účasti na školení provedeném autorizovanou osobou dané společnosti.

Forma

Přezkoušení formou písemného testu

Průběh školení

1 hodina

Zakončení školení

Přezkoušení se koná formou písemného testu, který se skládá z 25 otázek.

Termíny