Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 3 hodiny 24 měsíce

Typ školení

C5 - Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím (dle bodu 11.2.3.8 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu, kteří přicházejí při výkonu své funkce do styku s cestujícími (check-in, předletová kontrola dokladů), nebo jinak zajišťují spojení zavazadla s cestujícím.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

3 hodiny teorie

Zakončení školení

Písemný test – minimálně 15 otázek.

Termíny