Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG 3 hodiny 24 měsíce

Typ školení

F1 - Aktualizace odborné přípravy (C12)

Popis

Určeno bezpečnostním pracovníkům schválených agentů, kteří již absolvovali "Odbronou přípravu C12" a provádějí detekční kontrolu nákladu a pošty s využitím RTG.

Forma

Multimediální powerpointová prezentace

Průběh školení

3 vyučovací hodiny + přezkoušení

Zakončení školení

Písemný test minimálně 20 otázek,
Zkouška z ovládání detekční techniky,
Fyzická kontrola zásilky.

Termíny