About us

Bezpečnostní školení a výcvik jsou jedním z důležitých prvků zajištění komplexního povědomí osob působících v letectví z oblastí ochrany před protiprávními činy a provozní bezpečnosti. Letiště Praha, a. s. provozuje tento webový rezervační portál za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných osobám pracujících na letištích, v leteckých společnostech a ostatních subjektech v letectví.

Provozovatel portálu: Letiště Praha, a. s. (OJ SSB)
K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6, IČ: 28244532, DIČ: CZ699003361
bezpecnostni.skoleni@prg.aero

Jak se k nám dostanete?

U budovy APC není zajištěno parkování pro účastníky školení!

Pravidla používání tohoto portálu jsou k dispozici v zápatí této stránky pod odkazem FAQ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o cookies

Na těchto internetových stránkách používáme cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá). Více informací o cookies naleznete na: www.prg.aero/informace-o-cookies

Používané typy cookies

Doména Název Doba platnosti Účel
skoleni-lp.cz PHPSESSID 1 rok Základní technická cookies pro provoz a funkce webu
Informace o zpracování osobních údajů cookies

Vybraná školení

Aktuální seznam a ceník vybraných služeb. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, ale o pouhou výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy s výhradou, že poskytovatel není povinen nabídku akceptovat.

UPOZORNĚNÍ

  • Poplatek za nepřítomnost na objednaném termínu (storno) je 100 % ceny školení bez DPH. Proto dbejte na řádné bezplatné odhlášení do 2 dnů před termínem školení.
  • Podmínkou pro účast na jakémkoliv kurzu z oblasti Aviation Security je vlastnictví a předložení dokladu o spolehlivosti před začátkem školení. Tato podmínka neplatí v případě, jde-li o osobu, která vykonává službu u bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměrů, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
  • V případě požadavku na školení mimo běžnou pracovní dobu, mimo prostory LKPR, nebo menšího počtu než 6 osob najednou, může být cena navýšena na 300% ceny běžné, toto bude upřesněno na základě žádosti o individuální termín prostřednictvím tohoto portálu.

Školení za účelem vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)

  • A1 pro modrou/modro-bílou IDC
  • A2 pro IDC umožňující vstup do Vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA)
  • A3(A1) nebo A3 pro prodloužení platnosti stávajících školení
  • Platnost IDC může být svázána i se školeními Bxx a Cxx

Platbu za školení je možné provést všemi běžnými platebními kartami.

Ceník

Training code
Name Price without VAT Price incl. VAT Duration Validity
1. Pruh První jízdní pruh 537,19 650,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
A2 Training of persons other than passengers requiring unescorted access to security restricted areas (EU 11.2.6) 495,87 600,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A2 ENG A2 - Security Awareness - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 1 983,47 2 400,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3 ENG A3 - Aviation security awareness recurrent - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3(eL) eLearning - A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 2 892,56 3 500,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 3 966,94 4 800,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 500,00 1 815,00 5 hours 24 months Rychlý náhled
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 1 198,35 1 450,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D1 D1 - Odborná příprava posádek letadel (EU 11.2.3.11) 1 500,00 1 815,00 7 hours 24 months Rychlý náhled
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 826,45 1 000,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-A Přeprava nebezpečného zboží (DGR) Aktualizační 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-V Přeprava nebezpečného zboží (DGR) 1 983,47 2 400,00 5 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 1 983,47 2 400,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 3 966,94 4 800,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DŘ S1 A Dopravní řád LKPR - S1 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
TRAFFIC RULES (DŘ S1) Initial Dopravní řád LKPR - S1 - Airport Traffic Rules - Initial 2 975,21 3 600,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 N Dopravní řád LKPR - S1 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 074,38 1 300,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 T Dopravní řád LKPR - S1 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 A Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 2 (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 N Dopravní řád LKPR - S2 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 T Dopravní řád LKPR - S2 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S3 T Dopravní řád LKPR - S3 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-E3 F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F2(XRT+SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 3 471,07 4 200,00 9 hours 6 months Rychlý náhled
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 2 479,34 3 000,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR-ENG Localizing AVSEC training - LKPR 1 322,31 1 600,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-test Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hours unlimited Rychlý náhled
X0 X0 - Service Zone 165,29 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled