About us

Bezpečnostní školení a výcvik jsou jedním z důležitých prvků zajištění komplexního povědomí osob působících v letectví z oblastí ochrany před protiprávními činy a provozní bezpečnosti. Letiště Praha, a. s. provozuje tento webový rezervační portál za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných osobám pracujících na letištích, v leteckých společnostech a ostatních subjektech v letectví.

Provozovatel portálu: Letiště Praha, a. s. (OJ SSB)
K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6, IČ: 28244532, DIČ: CZ699003361
bezpecnostni.skoleni@prg.aero

Jak se k nám dostanete?

U budovy APC není zajištěno parkování pro účastníky školení!

Pravidla používání tohoto portálu jsou k dispozici v zápatí této stránky pod odkazem FAQ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o cookies

Na těchto internetových stránkách používáme cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá). Více informací o cookies naleznete na: www.prg.aero/informace-o-cookies

Používané typy cookies

Doména Název Doba platnosti Účel
skoleni-lp.cz PHPSESSID 1 rok Základní technická cookies pro provoz a funkce webu
Informace o zpracování osobních údajů cookies

News

CAA WARNING - Background check validity

Upozorňujeme držitele dokladů o spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, že dne 30. 6. 2024 uplyne přechodná doba, během které platí starší doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021. Držitelé těchto dokladů o spolehlivosti tak pro zachování spolehlivosti musí požádat o nové ověření spolehlivosti.

Na základě ustanovení 11.1.12 přílohy čtvrté prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění, ve spojení s § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, platí doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021 pouze po dobu platnosti stanovené na těchto dokladech, anebo 30. 6. 2024, podle toho, co nastane dříve. Řada současných dokladů o spolehlivosti s platností 3 či 5 let, vydaných před výše uvedeným datem, má datum skončení platnosti uvedeno pozdější.

Pokud jste tedy držiteli dokladu o spolehlivosti vydaného 31. 12. 2021 nebo dříve a platnost je na Vašem dokladu delší než do 30. 6. 2024, tento doklad pozbyde po tomto datu platnosti. Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že ověření spolehlivosti nadále vyžadujete, v dostatečném předstihu již nyní požádali o nové ověření spolehlivosti, přičemž nový doklad o spolehlivosti bude vydán již na novou standardní dobu 1 roku od konce platnosti dokladu původního.

Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému počtu držitelů dokladů o spolehlivosti, kterým výše uvedeným způsobem ze zákona doklad o spolehlivosti skončí dříve, může ověření spolehlivosti trvat déle než obvykle. Vyřízení žádosti s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu může trvat až 30, ve složitějších případech až 60 dnů od podání žádosti. Proto doporučujeme v případě, že se Vás výše uvedená situace týká, žádost podat nejpozději do 30. 5. 2024, lépe však do 30. 4. 2024. Dřívějším podáním žádosti Vaše ověření spolehlivosti nebude zkráceno, protože platnost nového dokladu o spolehlivosti začne běžet teprve po skončení platnosti dokladu původního.

Výše uvedená situace platí i pro duplikáty dokladů o spolehlivosti původně vydaných 31. 12. 2021 a dříve. Pokud Vám tedy byl doklad vystaven v té době a od té doby Vám byl z jakéhokoliv důvodu vydán duplikát dokladu, rovněž platí, že platnost tohoto dokladu skončí nejpozději 30. 6. 2024.

Published: 11/03/2024

Parking in front of the training center building

Please note that it is no longer possible to park in front of the training center building.

Parking is now possible only in the parking garages.

The measure is taken in connection with an operational measure.

Thank you for your understanding.

Published: 26/06/2023

Vybraná školení

Aktuální seznam a ceník vybraných služeb. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, ale o pouhou výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy s výhradou, že poskytovatel není povinen nabídku akceptovat.

UPOZORNĚNÍ

  • Poplatek za nepřítomnost na objednaném termínu (storno) je 100 % ceny školení bez DPH. Proto dbejte na řádné bezplatné odhlášení do 2 dnů před termínem školení.
  • Podmínkou pro účast na jakémkoliv kurzu z oblasti Aviation Security je vlastnictví a předložení dokladu o spolehlivosti před začátkem školení. Tato podmínka neplatí v případě, jde-li o osobu, která vykonává službu u bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměrů, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
  • V případě požadavku na školení mimo běžnou pracovní dobu, mimo prostory LKPR, nebo menšího počtu než 6 osob najednou, může být cena navýšena na 300% ceny běžné, toto bude upřesněno na základě žádosti o individuální termín prostřednictvím tohoto portálu.

Školení za účelem vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)

  • A1 pro modrou/modro-bílou IDC
  • A2 pro IDC umožňující vstup do Vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA)
  • A3(A1) nebo A3 pro prodloužení platnosti stávajících školení
  • Platnost IDC může být svázána i se školeními Bxx a Cxx

Platbu za školení je možné provést všemi běžnými platebními kartami.

Ceník

Training code
Name Price without VAT Price incl. VAT Duration Validity
1. Pruh První jízdní pruh 537,19 650,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
A1 A1 - Obecné bezpečnostní povědomí (EU 11.2.7) 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A1 ENG A1 - General security awareness (EU 11.2.7) ENG 1 322,31 1 600,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A2 Training of persons other than passengers requiring unescorted access to security restricted areas (EU 11.2.6) 495,87 600,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A2 ENG A2 - Security Awareness - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 1 983,47 2 400,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A2 Spotter A2 - Spotter - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 909,09 1 100,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A2 VIP A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 1 983,47 2 400,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3 ENG A3 - Aviation security awareness recurrent - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3 Spotter A3 - Spotter Aktualizace - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 619,83 750,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
A3 VIP A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) - individuální termín 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3(A1) A3(A1) - Bezpečnostní povědomí aktualizace školení A1 (EU 11.2.7) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3(eL) eLearning - A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
B11 B11 - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 7 173,55 8 680,00 16 hours 24 months Rychlý náhled
B15 B15 - Kontroly vstupu, dozor a hlídky (EU 11.2.3.5) 4 545,45 5 500,00 10 hours 24 months Rychlý náhled
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 2 892,56 3 500,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
B17 ENG B17 - Security management (11.2.5) ENG 8 595,04 10 400,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C11 C11 – Detekční kontrola nákladu a pošty RTG (EU 11.2.3.2) 3 966,94 4 800,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C12 C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 3 966,94 4 800,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 500,00 1 815,00 5 hours 24 months Rychlý náhled
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 1 198,35 1 450,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D1 D1 - Odborná příprava posádek letadel (EU 11.2.3.11) 1 500,00 1 815,00 7 hours 24 months Rychlý náhled
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D2D3 D2+D3 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 1 652,89 2 000,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
D2D3 ENG D2+D3 ENG - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 6 611,57 8 000,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
D2D3C5 D2+D3+C5 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadel s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 1 983,47 2 400,00 9 hours 24 months Rychlý náhled
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 826,45 1 000,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DEK Detekční kontroly s využitím RTG, detektorů kovů a ručních prohlídek na stanovišti 3 000,00 3 630,00 8 hours unlimited Rychlý náhled
DGR-LPLNA DGR for Personnel Responsible for the Planning of Aircraft Loading - recurrent 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-LPLNV DGR for Personnel Responsible for the Planning of Aircraft Loading - initial 1 983,47 2 400,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-RAMPA DGR for Handling and Loading Personnel - recurrent 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-RAMPV DGR for Handling and Loading Personnel - initial 1 983,47 2 400,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-SCGOA Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby zodpovědné za bezpečnostní kontroly (dle H.6.10) 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-SCGOV Vstupní školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby zodpovědné za bezpečnostní kontroly (dle H.6.10) 1 983,47 2 400,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 1 983,47 2 400,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 3 966,94 4 800,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DR ENG TEST Traffic rules ENG (Test only) 595,04 720,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 A Dopravní řád LKPR - S1 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 N Dopravní řád LKPR - S1 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 074,38 1 300,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 T Dopravní řád LKPR - S1 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 A Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 2 (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 N Dopravní řád LKPR - S2 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 T Dopravní řád LKPR - S2 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S3 A Dopravní řád LKPR - S3 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S3 N Dopravní řád LKPR - S3 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S3 T Dopravní řád LKPR - S3 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘS1-VIP Dopravní řád - S1 - individuální termín 1 983,47 2 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B11 F1-B11 - Aktualizace - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 1 500,00 1 815,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B15 F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 1 500,00 1 815,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B17 ENG F1-B17 - Security management (11.2.5) ENG recurrent 4 013,22 4 856,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C11 F1-C11 Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty bez RTG (EU 11.2.3.2) 1 487,60 1 800,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C12 F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 1 487,60 1 800,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C21 F1-C21 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 1 487,60 1 800,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C22 F1-C22 - Aktualizace - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 1 487,60 1 800,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C3 F1-C3 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C4 F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-C5 F1-C5 - Aktualizace - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-D2 F1-D2 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 785,12 950,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-D2D3 F1-D2D3 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7) 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-D2D3C5 F1-D2D3C5 - Aktualizace - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 1 983,47 2 400,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
F1-D3 F1-D3 - Aktualizace - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 785,12 950,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-E3 F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F2(SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (pouze Standardizovaná zkouška) 1 157,02 1 400,00 1 hour 6 months Rychlý náhled
F2(XRT+SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 3 471,07 4 200,00 9 hours 6 months Rychlý náhled
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 2 479,34 3 000,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR-ENG Localizing AVSEC training - LKPR 1 322,31 1 600,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-test Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MDE Trénink obsluhy průchozích a ručních detektorů kovů 1 652,89 2 000,00 4 hours unlimited Rychlý náhled
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hours unlimited Rychlý náhled
MŠ-MMP Mimořádné školení MMP (nápravné opatření přestupku kategorie B dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hours unlimited Rychlý náhled
MŠ-SAF Mimořádné školení SAFETY (nápravné opatření přestupku kategorie C dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hours unlimited Rychlý náhled
RTG Trénink obsluhy konvenčních RTG 2 479,34 3 000,00 8 hours unlimited Rychlý náhled
Searcher B11B15 - Searcher (EU 11.2.3.1, EU 11.2.3.5) 10 000,00 12 100,00 20 hours 24 months Rychlý náhled
TRAFFIC RULES TRAFFIC RULES 2 975,21 3 600,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
X0 X0 - Service Zone 165,29 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
XRT Trénink interpretace snímků z RTG na počítačové aplikaci 330,58 400,00 1 hour unlimited Rychlý náhled